XKLD NHAT BAN / Quỳnh Trang

Quỳnh Trang

TUYỂN 09 NAM CHỐNG THẤM CÔNG TRÌNH TẠI KAGAWA

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển  09 Nam làm chống thấm công trình có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các …

Xem tiếp »

CẦN TUYỂN 09 NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI KAGOSHIMA

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển 09 nữ làm nông nghiệp có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các tiêu chí …

Xem tiếp »

Cần tuyển 09 nữ làm đúc nhựa tại Kyoto

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển 09 nữ làm đúc nhựa có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các tiêu chí …

Xem tiếp »

Cần tuyển 15 nam kỹ sư thiết kế Autocad

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển 15 nam kỹ sư thiết kế Autocad  có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình kỹ sư sang Nhật Bản) với các tiêu chí …

Xem tiếp »

Cần tuyển 06 nữ tham gia đơn hàng May mặc tại Fukui

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển  06 Nữ làm may mặc, dệt có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các tiêu chí cụ …

Xem tiếp »

Tuyển 06 nam làm xây dựng tại Nhật Bản

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển  06 Nam làm xây dựng có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các tiêu chí cụ thể …

Xem tiếp »

CẦN TUYỂN 06 NAM THI TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển  06 Nam làm kỹ sư cơ khí có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình kỹ sư sang Nhật Bản) với các tiêu chí cụ thể …

Xem tiếp »

Cần tuyển 15 nam tham gia đơn hàng đóng hộp công nghiệp

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển  15 Nam làm đóng hộp công nghiệp có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các tiêu chí cụ …

Xem tiếp »

Tuyển 10 nam thi tuyển đúc áp lực tại Hyougo

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển  10 Nam làm đúc áp lực có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các tiêu chí …

Xem tiếp »

Collection of premium WordPress themes