Cục QL Lao động Ngoài nước

 Cục Quản lý lao động ngoài nước

Cục Quản lý lao động ngoài nước là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được thành lập ngày 03/01/1980 (theo Quyết định số 04/CP ngày 03/01/1980 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Cục Hợp tác quốc tế về lao động trực thuộc Bộ Lao động – nay được gọi là Cục Quản lý lao động ngoài nước).

Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý lao động ngoài nước có tên giao dịch quốc tế là Department of Overseas Labour, viết tắt là DOLAB.

Cục quản lý lao động ngoài nước
Cuc QL Lao dong ngoai nuoc trong buoi ky ket du an: Di cu co loi cho ba ben

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước:

– Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ: Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Các văn bản thoả thuận, nội dung đàm phán về đưa người đi làm việc ở nước ngoài giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế.

Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ và các chương trình, kế hoạch về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghiên cứu định hướng phát triển và khai thác thị trường lao động ngoài nước.

Thẩm định, trình Bộ cấp, đổi và thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tổ chức, hướng dẫn việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp.

Xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; hướng dẫn nội dung, chương trình, biên soạn và phát hành tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề liên quan đến người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thu, quản lý và sử dụng các nguồn thu từ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thanh tra, kiểm tra hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền được giao hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền các hình thức xử lý đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm quy định về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nguồn lao động và khả năng cung ứng lao động của Việt Nam với thị trường lao động ngoài nước. Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổng kết, đánh giá các mô hình tiên tiến trong lĩnh vực xuất khẩu lao động theo sự phân công của Bộ.

Tổ chức cập nhật, thống kê số lượng các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Ban Quản lý lao động ở nước ngoài.

Giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo phân công của Bộ.

Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước

– Lãnh đạo Cục

+ Cục trưởng: Nguyễn Ngọc Quỳnh

+ Phó Cục trưởng: Hoàng Kim Ngọc

+ Phó Cục trưởng: Đào Công Hải

+ Phó Cục trưởng: Lê Văn Thanh

– Các đơn vị chức năng gồm:

+ Phòng Thị trường lao động

Trưởng phòng: Tống Hải Nam

Phó trưởng phòng: Nguyễn Như Tuấn

+ Phòng Quản lý lao động

Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Tạo

Phó trưởng phòng: Đoàn Kiến Trung

Phó trưởng phòng: Nguyễn Hải Lý

+ Phòng Đào tạo

Trưởng phòng: Vũ Trường Giang

Phó trưởng phòng: Bùi Ngọc Hùng

+ Phòng Thông tin tuyên truyền

Trưởng phòng: Trần Thị Vân Hà

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Việt Hoa

+ Thanh tra Cục

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thuý Lai

Phó trưởng phòng: Trần Anh Thư

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính

Trưởng phòng: Phạm Viết Hương

Phó trưởng phòng: Hoàng Đình Tuấn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Linh

+ Phòng Tổ chức cán bộ

Phó trưởng phòng: Tạ Thị Thanh Thúy

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Vũ Hồng Minh

Phó Chánh văn phòng: Lê Ngọc Toàn

+ Các Ban Quản lý lao động ở nước ngoài:

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Maylaysia

Trụ sở ban: Tầng 4, West block, Wisma Selangor Dredging Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

Trưởng ban QLLĐ: Nguyễn Tiến San

Phó trưởng ban QLLĐ: Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại: (0060)321611762           Fax: (0060)321611921

Hòm thư điện tử: Labourkl@yahoo.com

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Trụ sở ban: 2F Wact Yoyogi Uehara Bldg, 10-4 Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062

Tham tán, Trưởng Ban QLLĐ: Nguyễn Gia Liêm 

Điện thoại: (0081)334664324 Fax: (0081)334664314

Hòm thư điện tử: banqlldnhatban@gmail.com

·     Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Trụ sở ban: Tầng 6, Peeres Bldg, 222 Chungjeongno – 3ga, Seodaemun – gu, Seoul 120-708, Korea

Tham tán, Trưởng Ban QLLĐ: Nguyễn Hải Nam

Điện thoại: (0082)1089701955          Fax: (0082)223641049

Hòm thư điện tử: congdinh21@yahoo.com   

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan

Trụ sở ban: 2F, No 101, Song Chiang Rd, Zhong Shan Area, Taipei City, Tai Wan R.O.C

Trưởng Ban QLLĐ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Điện thoại: (00886)225043477         Fax: (00886)225060587

Hòm thư điện tử: veco.labor@vecolabor.org.tw

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Cộng hoà Séc

Trụ sở ban: Londýnska 565/62 1200 – Paraha 2

Bí thư thứ nhất, Trưởng Ban QLLĐ: Lê Văn Phòng

Điện thoại: (00420)774048999         Fax: (00420)22516184

Hòm thư điện tử: phong_gdvt@yahoo.com.vn

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Ả rập Xê út

Trụ sở ban: 23 Al-Dhiyafah street, Al-Nuzha District Riyadh

Trưởng Ban QLLĐ: Nguyễn Đức Nam

Điện thoại: (00966)542581069         Fax: (00966)14939655

Hòm thư điện tử: dolab.sa@gmail.com

Ban quản lý lao động Việt Nam tại Các Tiểu Vương quốc ả rập Thống nhất (UAE)

Trụ sở ban: Villa 0101, 27th str, sector 24, Al Mushrif area, Abu Dhabi, the UAE

Tuỳ viên ĐSQ Việt Nam tại UAE, làm công tác QLLĐ: Lê Thanh Hà

Điện thoại: (00971)505824024         Fax: (00971)24496730

Hòm thư điện tử: lathanhha999@yahoo.com

Lao động ngoài nước