Đi lao động tại Hàn Quốc chưa thấy cơ hội mới

Thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc 2013

Đại diện phía Hàn Quốc, ông Choi Byung Gie, Tổng giám đốc Trung tâm EPS Việt Nam-HRD Korea cho biết, tháng 5-6/2013, Bộ LĐ-TB-XH sẽ kết hợp với phía Hàn Quốc tiến hành những đợt truy quét trên toàn bộ địa phận với hy vọng giảm tỷ lệ lao động Việt Nam quá hạn sẽ giảm xuống khoảng 30-40%. Ông Choi Byung Gie nhấn mạnh: “Bộ LĐ-TB-XH Việt Nam đã hứa sẽ giảm tỷ lệ này xuống còn 27% vào cuối năm 2012 nhưng không thực hiện được. Trừ khi giảm xuống còn 20% mới có thể xem xét ký lại”.
Tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước quý I/2013 thấp nhất tại Hà Nội là 44,77%. Trong khi đó, ở Nghệ An, Nam Định, Thái Bình con số này lần lượt là 58,05%, 57,47%, 54,55%… Với con số thống kê chung là 50,7% số lao động không về nước đúng hạn trong quý I/2013, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục QLLĐNN khẳng định, chưa thể mở lại thị trường xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc trong thời gian tới.
Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ lao động làm việc tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng lao động không về nước, ông Đào Công Hải – Cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho biết, tại 11 tỉnh thành đã triển khai, số lượng lao động không trở về có giảm, tuy nhiên vẫn còn ở mức cao.

Nguồn tin: Báo Phụ Nữ

@ATK tổng hợp, Xuất khẩu lao động Hàn Quốc