Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam

Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong hoạt động của Hội. Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động.

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

(Tên Tiếng Anh: Vietnam Association of Manpower Supply)

Điện thoại:0437763315; fax: 0437763312 
Email: hhxkldvietnam@vamas.com.vn; website: vamas.com.vn
Địa chỉ: Số 73 Nguyên Hồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Giới Thiệu về Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam
Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam

Ảnh: Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam – đại hội nhiệm kỳ II năm 2011

Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (Vietnam Association of Manpower Supply – VAMAS) được thành lập theo Quyết định số 86/2003/QĐ-BNV, ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hiệp hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đại diện cho quyền và lợi ích của cộng đồng các doanh nghiệp xuất khẩu lao động (Hội viên của Hiệp hội), hoạt động theo pháp luật Việt Nam, Điều lệ của Hiệp hội và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 07 tháng 4 năm 2004, Đại hội thành lập Hiệp hội đã được tổ chức tại Hà Nội với sự có mặt của đại diện các Bộ, Ngành, cơ quan hữu quan và đông đủ các doanh nghiệp hội viên. Đại hội đã thông qua Điều lệ, phương hướng, nhiệm vụ của Hiệp hội và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ I gồm 27 Uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hiệp hội đã bầu Ông Vũ Lâm Thời làm chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch, trong đó có một Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Đại hội cũng nhất trí bầu ra Ban Kiểm tra gồm 5 Uỷ viên, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, các Nghị quyết và hoạt động tài chính của Hiệp hội.

Đến nay, VAMAS luôn có từ 120 đến 150 hội viên, là các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp được giao nhiệm vụ xuất khẩu lao động.

Sau một năm hoạt động, Hiệp hội cho ra mắt Trang tin điện tử với hy vọng rằng những thông tin cập nhật về các mặt liên quan đến tình hình xuất khẩu lao động và chuyên gia của Việt Nam và hoạt động của các doanh nghiệp Hội viên sẽ mang đến cho quý vị độc giả những thông tin đầy đủ, chính xác và nhanh chóng. Hiệp hội cũng mong muốn nhận được các đề xuất, trao đổi và ý kiến của quý vị đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động và chuyên gia của Việt Nam để lĩnh vực này ngày một phát triển tốt hơn và những góp ý để Trang thông tin của Hiệp hội ngày càng hoàn thiện.

Tuyên Hoàng tổng hợp