Thực tập sinh Nhật Bản

Tuyển điều dưỡng & hỗ lý đi Nhật làm việc

Hiện có 673 điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đã được sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản theo chương trình VJEPA, từ năm 2012 đến nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngày 25/10 …

Xem tiếp »

TUYỂN 09 NAM CHỐNG THẤM CÔNG TRÌNH TẠI KAGAWA

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển  09 Nam làm chống thấm công trình có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các …

Xem tiếp »

CẦN TUYỂN 09 NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI KAGOSHIMA

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển 09 nữ làm nông nghiệp có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các tiêu chí …

Xem tiếp »

Cần tuyển 09 nữ làm đúc nhựa tại Kyoto

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển 09 nữ làm đúc nhựa có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các tiêu chí …

Xem tiếp »

Cần tuyển 06 nữ tham gia đơn hàng May mặc tại Fukui

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển  06 Nữ làm may mặc, dệt có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các tiêu chí cụ …

Xem tiếp »

Tuyển 06 nam làm xây dựng tại Nhật Bản

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển  06 Nam làm xây dựng có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các tiêu chí cụ thể …

Xem tiếp »

CẦN TUYỂN 06 NAM THI TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển  06 Nam làm kỹ sư cơ khí có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình kỹ sư sang Nhật Bản) với các tiêu chí cụ thể …

Xem tiếp »

Cần tuyển 15 nam tham gia đơn hàng đóng hộp công nghiệp

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản chúng tôi đang cần tuyển  15 Nam làm đóng hộp công nghiệp có thời hạn tại Nhật Bản (chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản) với các tiêu chí cụ …

Xem tiếp »