Văn phòng Hỗ trợ lao động ngoài nước

Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước sẽ cung cấp, thúc đẩy kết nối thông tin về di cư lao động giữa cơ quan nhà nước, đoàn thể, các doanh nghiệp dịch vụ và người lao động di cư. Qua đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động di cư, ngăn ngừa tình trạng bóc lột lao động, di cư lao động bất hợp pháp. Cùng với đó, văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước sẽ hợp tác chặt chẽ với một mạng lưới các cơ quan chính phủ, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức phi chính phủ, nhằm hỗ trợ người lao động chuyển tuyến khi cần thiết.

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Hỗ trợ lao động ngoài nước (MRC)
I. Mục tiêu và đối tượng:    

Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước (MRC) tạo điều kiện di cư an toàn cho công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thông qua dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề trong di cư lao động ra nước ngoài. Thông qua các phương tiện truyền thông và tư vấn khách hàng, Văn phòng mong muốn tăng cường năng lực cho những người đã, đang và sẽ di cư ra nước ngoài lao động nhằm thúc đẩy di cư lao động hợp pháp, phòng tránh di cư bất hợp pháp, giúp họ tự đưa ra các quyết định một cách có ý thức khi ra nước ngoài làm việc, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi ích của các lao động di cư.

Van phong ho tro lao dong ngoai nuoc
Van phong ho tro lao dong ngoai nuoc
II. Chức năng nhiệm vụ trong giai đoạn thí điểm:    

1.    Cung cấp thông tin:
–    Thị trường lao động và cơ hội việc làm ở nước ngoài;
–    Luật và các quy định của Việt Nam liên quan đến đi làm việc ở nước ngoài;
–    Các chính sách của Việt Nam nhằm thúc đẩy di cư lao động ra nước ngoài hợp pháp, an toàn;
–    Sổ tay hoặc hướng dẫn trước khi di cư;
–    Hồ sơ nước đến;
–    Địa chỉ của các văn phòng/tổ chức trợ giúp liên quan;
–    Rủi ro thường gặp của di cư trái phép;
–    Các chương trình hỗ trợ cho lao động di cư ra nước ngoài sau khi trở về nước
–    Sách, tài liệu  tham khảo liên quan đến di cư quốc tế, di cư lao động, và  thông tin về các Văn phòng MRC khác;

2.    Các hình thức thông tin và tư vấn:
–    Thông qua Website: hotrolaodongngoainuoc.org;   tuvanlaodongdicu.org
–    Tư vấn và cung cấp thông tin qua đường dây nóng: (+844) 3936 6633
–    Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng Tầng 1, Tòa nhà Cục quản lý lao động ngoài nước, 41B Lý Thái Tổ
–    Phát hành tờ rơi tại ăn phòng và tới các địa phương trọng điểm
–    Phổ biến thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng

3.    Giới thiệu, chuyển tuyến
Văn phòng MRC hợp tác chặt chẽ với một mạng lưới các cơ quan chính phủ, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ, và các đối tác xã hội khác nhằm thực hiện chức năng giới thiệu và chuyển tuyến khi cần thiết. Văn phòng tư vấn về địa điểm mà người lao động di cư cần liên lạc/đến để được hỗ trợ giải quyết các vấn đề của mình.

4.    Xây dựng cơ sở dữ liệu:
Văn phòng thu thập và cập nhật thông tin về lao động di cư ra nước ngoài làm việc để phục vụ hoạt động tư vấn và cung cấp cho lao động di cư và cung cấp các số liệu thống kê cho các cơ quan tổ chức liên quan.

Giới thiệu chung về Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động TBXH và Tổ chức di cư quốc tế đã được ký kết  tháng 11 năm 2011 tại Hà nội. Dự án “Thúc đẩy di cư lao động an toàn từ Việt nam thông qua việc thành lập thí điểm một văn phòng thông tin di cư” đã được triển khai với ngân sách tài trợ của Quỹ Phát triển của IOM, và vốn đóng góp của Chính phủ Việt Nam, Dự án này do Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) phối hợp thực hiện, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ thông tin và tư  vấntrực tiếp cho người lao động di cư thông qua Văn phòng hỗ trợ lao động nước ngoài (MRC)

Trong bối cảnh tình hình di cư, đặc biệt là di cư lao động giữa các quốc gia Châu Á ngày càng gia tăng về số lượng cũng như đa dạng về hình thức đang mang lại những lợi ích không thể phủ nhận như bù đắp được sự thiếu hụt về lao động tại các nước đến và tạo ra nhiều việc làm mới cho các nước đi cùng với hiệu quả kinh tế rõ rệt cho cả cá nhân người di cư lao động và quốc gia thì việc di cư lao động ra nước ngoài cũng đối mặt với các vấn đề phức tạp do di cư lao động không an toàn. Nhu cầu tiếp cận thông tin một cách đầy đủ và tin cậy  trở nên bức thiết để nâng cao năng lực tự bảo vệ cũng như tăng tính an toàn của việc làm ngoài nước của người di cư lao động.

Dự án này được triển khai nhằm mục đích tạo điều kiện di cư an toàn cho người lao động Việt Nam ra nước ngoài thông qua việc thí điểm thành lập một Văn phòng Thông tin Di cư  nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề di cư lao động cho các bên liên quan. Các hoạt động chính là tư vấn và truyền thông. Cán bộ Văn phòng được đào tạo để cung cấp thông tin chính xác và những dịch vụ thân thiện nhằm nâng cao năng lực cho những người đã, đang và sẽ di cư lao động ra nước ngoài để họ tự đưa ra quyết định khi được thông tin đầy đủ nhằm giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi ích của họ.

Việc khai trương Văn phòng MRC thể hiện nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy di cư lao động an toàn cũng như thể hiện sự cam kết của IOM trong sứ mệnh hỗ trợ Chính phủ Việt nam cải tiến công tác quản lý lao động di cư và thúc đẩy di cư có trật tự và an toàn mang lại lợi ích cho mọi người. Dự án triển khai cũng sẽ góp phần tạo điều kiện trao đổi các kinh nghiệm quí  báu trong công tác hỗ trợ người lao động di cư giữa Việt Nam và các nước châu Á khác.

Lao động ngoài nước