Việt Nam cam kết mạnh “chống nạn buôn người”

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn nói chính phủ Việt Nam 'có cam kết mạnh' để chống nạn buôn người vào Anh. Sau đây chúng tôi sẽ tóm lược một số những nội dung chính về vấn đề này thông qua bài phỏng vấn của BBC Tiếng Việt khi ông cùng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh, Hugo Swire đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược lần ba.

buithanhson

Thứ trưởng Sơn cũng nói về tiềm năng thương mại hai bên rất lớn nhưng chưa được khai thác hết.
Về tội phạm có tổ chức và nạn buôn người từ Việt Nam vào Anh, một vấn đề được cả chính giới và báo chí Anh nêu nhiều, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói (bằng tiếng Anh) với phóng viên BBC:
"Tôi nghĩ rằng nhìn từ phía Việt Nam, có hai vấn đề chúng tôi đang làm việc để giải quyết. Một là chúng tôi đã chứng tỏ có cam kết mạnh mẽ nhằm chống tội phạm có tổ chức và buôn người,"
"Đây là vấn đề mà bất cứ quốc gia nào khi mở cửa cũng gặp nhưng chính phủ có quyết tâm cao để ngăn chặn tệ nạn này."
"Điều thứ hai là làm việc với chính phủ nước khác, gồm cả chính phủ Anh Quốc để ngăn ngừa giải quyết vấn đề này. Đây là một đề tài trong nghị trình hội đàm hôm nay."
"Chúng tôi đã nhìn lại quá trình hợp tác hai nước trong lĩnh vực buôn người, và thấy [hợp tác] rất tốt, và đây là nền tảng cơ bản để cùng giải quyết vấn đề này."
Còn về thương mại hai bên mà hiện cán cân thâm hụt nghiêng về phía Anh, Thứ trưởng Sơn trước đó đã nói:
"Tôi nghĩ tiềm năng quan hệ thương mại hai bên rất lớn, và chúng ta cũng chưa khai thác hết và đó là thách thức. Và cần phải làm sao thúc đẩy thương mại song phương lên."
Chúng tôi đã bàn về cách kết nối các doanh nghiệp, làm sao tìm ra cách có quy chế để hai chính phủ làm tăng quan hệ thương mại hai bên. Tôi nghĩ quan hệ thương mại Anh – Việt mang tính bổ trợ cho nhau….Đó là nền tảng tốt cho hai bên tăng cường quan hệ này."

Nguồn BBC

Tuyên Hoàng tổng hợp