Những công việc có thu nhập khủng 2013

Xuất khẩu lao động: Những công việc tưởng chừng rất bình thường như nhân viên đo thị lực hay nhân viên vệ sinh răng miệng lại nằm trong danh sách những nghề tốt nhất do Career Cast bình chọn năm 2013.


Chuyên viên thống kê: Thu nhập trung bình: 87.650 US

thu nhap khung 2013

Chuyên viên kỹ thuật y sinh: Thu nhập trung bình: 81.540 USD

nghề nghiệp, công việc, xếp hạng, đánh giá, Career Cast

Kỹ sư phần mềm: Thu nhập trung bình: 90.530 USD

nghề nghiệp, công việc, xếp hạng, đánh giá, Career Cast

Nhà thính học: Thu nhập trung bình: 66.660 USD

nghề nghiệp, công việc, xếp hạng, đánh giá, Career Cast

Chuyên viên lập kế hoạch tài chính: Thu nhập trung bình: 64.750 USD

nghề nghiệp, công việc, xếp hạng, đánh giá, Career Cast

Nhân viên vệ sinh răng miệng: Thu nhập trung bình: 68.250 USD

nghề nghiệp, công việc, xếp hạng, đánh giá, Career CastChuyên gia trị liệu: Thu nhập trung bình: 72.320 USD

nghề nghiệp, công việc, xếp hạng, đánh giá, Career Cast


Người đo thị lực: Thu nhập trung bình: 94.990 USD

nghề nghiệp, công việc, xếp hạng, đánh giá, Career Cast

Nhà trị liệu vật lý: Thu nhập trung bình: 76.310 USD

nghề nghiệp, công việc, xếp hạng, đánh giá, Career Cast

Người phân tích hệ thống máy tính: Thu nhập trung bình: 77.740 USD

nghề nghiệp, công việc, xếp hạng, đánh giá, Career Cast


Nguyễn Thảo, nguồn VNE

@ATK tổng hợp